Sertifikati

cert1s

 

cert2s

 • 012Ne pristupati unutrašnjosti razvodnog ormana.
 • Intervenciju na elementima razvodnog ormana može vršiti SAMO STRUČNO I OVLAŠTENO LICE.
 • Svi delovi elektro instalacija moraju biti zaštićeni od direktnog i indirektnog dodira.
 • Moraju se koristiti samo originalni umeci osigurača.
 • Vrata razvodnog ormana MORAJU biti uvek propisno zatvorena i zaključana.
 • Ne izlagati električne uređaje dodatnim mehaničkim ,termičkim i drugim opterećenjima.
 • Ukoliko se uoči napuknuće kućišta električnog uređaja , oštećenje kabla ili slično pozvati stručno lice radi otklanjanja nedostatka.

UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE

 • Pravilnim i redovnim održavanjem obezbeđuje se funkcionalnost (ispravnost ) rada opreme , bezbednost rada opreme ( bezbednost rukovaoca opremom ) i povećava vek trajanja (eksploatacije ) opreme.
 • Samo lice koje poseduje odgovarajuće stručno znanje može da rukuje i upravlja opremom .Istovremeno isto lice u saradnji sa odgovarajućom službom za održavanje vrši i njegovo održavanje.

Održavanje opreme obuhvata veliki broj radova i aktivnosti , a najznačajnije među njima su sledeće

 • Redovno i pravilno čišćenje i podmazivanje pogonskih i prenosnih mehanizama, ležaja i vođica ,
 • Kontrola stanja i ispravnosti steznih glava , pribora i radnih alata,
 • Kontrola ispravnosti rada i delovanja prekidača ,tastera i poluga , kao i kontrola rada signalnih i mernih uređaja.

Za sigurno i bezbedno održavanje opreme za rad mora postojati elektro šema i šema podmazivanja

015PERIODIČNOST PREGLEDA I ISPITIVANJA
Korisnik oruđa je dužan da OPREMU ZA RAD pregleda i ispituje:

 • Pre prve upotrebe
 • Posle svake rekonstrukcije ili havarije
 • Pre korišćenja na novom mestu upotrebe
 • Najkasnije u roku od tri godine od dana predhodnog pregleda i ispitivanja

Periodične preglede i ispitivanja može da vrši preduzeće koje ispunjava propisane uslove,odnosno poseduje licencu nadležnog Ministarstva

POSEBNO UPOZORENJE
Opremom sme rukovati ili je posluživati svaki radnik koji je stručno osposobljen za siguran i bezbedan rad.
Pre početka rada ,rukovalac mora proveriti ispravnost opreme ( vizuelno i uključivanjem pojedinih uređaja za upravljanje ), a naročito mora utvrditi postojanje i ispravnost zaštitnih naprava i uređaja.
Rukovalac ili poslužitelj ne sme odstraniti ili učiniti nedelotvornim bilo koju zaštitu.

Adresa

Sergeja Jesenjina 25
24000 Subotica, Srbija

Kontakt

Telefon: 024 552 793
Fax: 024 524 872
Mobil: 063 516 507
Email: kzeljko@yunord.net
Email: nekuadsl@open.telekom.rs